Skip to main content

3. marts 2022
Af Simon Dinsen Hansen, Jern- og maskinindustrien

Partner har styrken og
netværket

Grene Wind Industry Supplies A/S, GWIS har musklerne i vindindustrien og skal brede rustbeskyttelsen fra LHG Group ud til producenter og underleverandører i hele verden

DISTRIBUTØR:Det er virksomheden Grene Wind Industry Supplies A/S, GWIS, der skal distribuere og sælge rustbeskyttelsen fra LHG Group til den globale vindmølleindustri. Hos GWIS er adm. direktør
Christian Hansen meget tilfreds med samarbejdet med LHG.
- LHG kom til os, fordi global distribution af produktet kræver muskler, og det har vi. Det har været en positiv rejse med LHG, helt uden konflikter. LHG stiller altid op med viden, vidensdeling og til messer. De er superprofessionelle, siger Christian Hansen.

Han er ikke i tvivl om, at potentialet for øget rustbeskyttelse til vindmølleindustrien er stort.
- Vi har udviklet salget af Suvo Non Nafta med succes de seneste år, men vi er overbeviste om, at potentialet er større i skaren af store globale vindmølleproducenter. Vi skal have udbredt budskabet om en grøn og god investering. Verden har ændret sig en del de sidste 2-3 år i retning af langt større fokus på bæredygtighed, så det er det helt rette tidspunkt nu, siger han.

Nye medejere i foråret

GWIS fik nye medejere i foråret via et salg til Bagger-Sørensen Equity A/S (Dandyfamilien), og selskabet er i fuld gang med etablering af en global tilstedeværelse i alle regioner, hvor vindindustrien vokser.

GWIS åbnede således distributionscenter i Indien i 2021, og fortsætter siden til Syd- og Nordamerika, ligesom man er i dialog med Taiwan.
- Vi skal have lokal sourcing kompetence og distribution i alle de verdensdele, hvor vindmølleindustrien allerede er stor eller kommer til at vokse betydeligt i de kommende år. På den måde sikrer vi, at vi kan servicere mølleproducenter og mølleejere effektivt og med korte lead times, fastslår Christian Hansen.

GWIS leverer over 6000 produkter til vindmølle- og offshore industrien, og her er Suvo Non Nafta altså kun ét produkt i det store sortiment.
- Til gengæld har det en klar grøn profil og bringer rustbeskyttelse op på højere niveau, ligesom der er potentiale til meget mere, siger den adm. direktør for GWIS.