Skip to main content
Tromle

SUVO 216

SUVO 216 er et drypfrit rustbeskyttelsesprodukt med let bronzepigmentering. 

Anvendelse:

SUVO 216 anvendes under bilens bund og i hjulkasser inden påføring af slidlagsprodukt.

SUVO 216 rustbeskyttende egenskaber samt indtrængningsevne giver en perfekt base for påføring af slidlagsprodukt. 

Brugsanvisning:

SUVO 216 påføres i en passende mængde med tilpasset højtryksudstyr. 

 

Tekniske karakteristika:

Farve: Klar
Produkt type: Oil/voks baseret
Anbefalet lagtykkelse: 30-35 μ (micron)
Vægtfylde: 0,95 Kg/lit.
Tørstof indhold: Ca. 35%
Viskositet: 20-25 m.Psa
Tørretid: ca. 12 timer afhængig af lagtykkelse og temperatur.

Brugsanvisning:

Emnerne skal være rene, tørre og fri for snavs, bør ikke anvendes ved temperaturer under
10 ºC. Husk at ryste eller omrøre produktet før brug.

Påføring:

Påføres med pensel eller rulle af høj kvalitet, som er egnet til olieprodukter, airmix eller airless prøjte.

Lager og transport:

Hvis de behandlede emner skal oplagres eller transporteres udendørs inden for de første 24 timer, skal de beskyttes med plastikfilm eller lignende, hvis der er risiko for de udsættes for regn.